Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljömedvetenheten ökar hos våra kunder. Vi jobbar ständigt tillsammans med våra material- och färgleverantörer för en bättre miljö.
Vi är andrapartscertifierade av Fespa Sweden, vårt branschorgan.

 

Screentryck - Screenteknik

Kvalitetspolicy

• Vi producerar och levererar produkter enligt vid varje tillfälle utlovad kvalitet.
• Vi har alltid kunden i centrum.
• Genom aktiva insatser för ständiga förbättringar skall leveranssäkert och god kvalitet uppnås.
• Kund och Kvalitet går hand i hand för vår överlevnad.

 

 Miljöpolicy
Det är varje anställds ansvar att se till att arbetet på Screenteknik sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Viktiga punkter i miljömedvetenhet på Screenteknik är:

• Välja miljöbesparade och återvinningsbara produkter vid inköp.
• Spara energi under produktion.
• Hantera miljöfarliga produkter enligt anvisningar.
• Sortera avfall.
• Vi ska uppfylla myndighetskrav samt göra ständiga förbättringar.